Antwoorden over verblijfsrecht in andere Europese landen inzake de uitspraak rond ouders van in Europa geboren kinderen

Antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Van Nieuwenhuizen (VVD) met kenmerk 2011Z04723, over het  verblijfsrecht in Europese landen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over verblijfsrecht van ouders van in Europa geboren kinderen (zaak Zambrano).