Kamerbrief over de gevolgen voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid inzake de uitspraak rond Zambrano

De minister voor Immigratie en Asiel informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de gevolgen van het arrest van het EU-Hof van Justitie in de zaak Ruiz Zambrano, voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid en over de stand van zaken in andere EU-lidstaten.