Nota naar aanleiding van het verslag inzake instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeert de Tweede Kamer met de Nota naar aanleiding van het verslag (kenmerk 32 543) inzake Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK.