Video: Topteams innovatie maken kennis

De teams die de knelpunten voor innovatie voor de topsectoren van de Nederlandse economie in kaart brengen, maakten woensdag 30 maart 2011 kennis met elkaar en met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Minister Verhagen wees de teams erop dat het belangrijk is samenwerking tussen de topsectoren te zoeken. 'Juist daar ontstaan soms de meest vruchtbare innovaties. Bijvoorbeeld op het grensvlak van de life sciences en ICT.'