Gerard Bouman aan de slag als kwartiermaker nationale politie

Minister Opstelten heeft mr. G. L. (Gerard) Bouman aangesteld als kwartiermaker nationale politie. De kwartiermaker zal voor het einde van dit jaar een plan opstellen voor de inrichting en realisatie van het nieuwe landelijke politiekorps zodat de nationale politie van start kan gaan als het parlement instemt met de nieuwe Politiewet.

De heer Bouman (1952) is op dit moment hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij zal op 16 mei beginnen met zijn opdracht. De kwartiermaker nationale politie is tevens de beoogd korpschef van de nationale politie.

Voor zijn aantreden als hoofd van de AIVD was de heer Bouman korpschef van de regiopolitie Haaglanden (2003-2007). De heer Bouman begon zijn loopbaan in 1970 bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2000 werd hij benoemd als hoofdofficier van justitie in Den Haag.

In opdracht van de minister gaat de heer Bouman aan de slag om de nieuwe politieorganisatie vorm te geven. De nationale politie moet leiden tot een politie die beter invulling kan geven aan de eisen die de maatschappij stelt. De nationale politie moet bijdragen aan een veiliger leefomgeving, meer vertrouwen bij burgers en meer tevredenheid bij agenten.