Belastingrechtspraak openbaar

Staatssecretaris Weekers wil zittingen in belastingzaken voortaan in het openbaar laten plaatsvinden. Vandaag is hiertoe een ontwerpwetsvoorstel voor consultatie aangeboden. ‘Transparante, controleerbare belastingrechtspraak vind ik belangrijk’ aldus Weekers.

Er bestaat een toenemende maatschappelijke roep om transparantie. Openbaarheid van de zitting in belastingzaken kan hier een bijdrage aan leveren. Met dit voorstel wordt aansluiting gevonden bij omringende landen. Ook wordt hiermee aangesloten bij de gangbare praktijk in andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het strafrecht, ontslagrecht of het algemene bestuursrecht.

Staatssecretaris Weekers wil door middel van deze consultatie te weten komen hoe er in de maatschappij wordt gedacht over openbaarheid van zittingen in belastingzaken. Openbaarheid betekent onder meer dat er een nieuwe groep bijkomt die kennis kan nemen van fiscale informatie: het publiek. Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk om uitspraken voortaan niet geanonimiseerd te publiceren.

Het voorstel en de mogelijkheid tot het geven van reactie is te vinden op: www.internetconsultatie.nl.