De Jager: klant centraal binnen financiële dienstverlening

De klant moet centraal komen te staan binnen de financiële dienstverlening. Dat schrijft Minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt voor grotere transparantie van dienstverlening en de verdere uitwerking van het provisieverbod. De Jager heeft intensief samengewerkt met de AFM om tot dit pakket te komen.

Per 1 januari 2013 wordt een verbod op provisies ingevoerd voor complexe financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. Er zullen ook regels gaan gelden voor aanbieders die adviseren (zoals banken). Een advies dat op het eerste gezicht gratis lijkt, maar uiteindelijk duur uitpakt, behoort daarmee tot het verleden. Minister De Jager wil dat zij klanten informeren over de kosten die banken en verzekeraars in rekening brengen voor het advies dat zij krijgen. Bovendien moet er een einde komen aan geldstromen tussen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Het doel is om helder af te bakenen dat banken en verzekeraars financiële producten verkopen en adviseurs de klant helpen bij het maken en uitvoeren van een goede keuze.

De Jager voert per 1 januari 2012 een norm in om excessieve beloningen tegen te gaan die bemiddelaars/adviseurs bij de klant in rekening brengen. Daarnaast komt er een verbod op bonusprovisies bij schadeverzekeringen. Zo wordt voorkomen dat bonussen die eerst bij complexe producten werden uitbetaald nu via schadeverzekeringen worden binnengehaald. Ook gevolmachtigde agenten zullen onder vergelijkbare regels als bemiddelaars geplaatst worden. Er loopt momenteel een consultatie van de regels die per 1 januari 2012 van kracht zullen worden.

De provisieregelgeving heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een complex geheel. In 2010 werd uit een evaluatie van SEO duidelijk dat de huidige provisieregels onvoldoende effectief zijn om de gewenste cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering op gang te brengen.