Examenverslag MBO 2009

In deze publicatie vindt u informatie over de examenkwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in 2009.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • methode van onderzoek;
  • regulier onderzoek 2009;
  • onderzoek naar kwaliteitsverbetering;
  • talen;
  • examinering Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Datum van uitgave: augustus 2010 / Inspectie van het Onderwijs (IvhO)