Examinering in de nautische en luchtvaartsector

In deze publicatie staan de uitkomsten van een themaonderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de examinering van opleidingen in de nautische en luchtvaartsector. Hiervoor gelden wettelijke beroepsvereisten die ook internationaal van belang zijn.

De publicatie is bestemd voor professionals in het onderwijsveld en andere belangstellenden en bevat de volgende onderwerpen:

  • aanpak van het onderzoek;
  • onderzoek naar het nautische en luchtvaart onderwijssysteem;
  • conclusies.

Datum van uitgave: september 2010 / Inspectie van het Onderwijs