Kamerbrief over rapport 'Risk profile on antimicrobial resistance'

Op verzoek van het lid Thieme (PvdD) reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het rapport 'Risk profile on antimicrobial resistance'. Dit rapport gaat over de risico's van de overdracht van resistentie tegen antibiotica van dieren naar de mens. Ook gaat de minister in op de voortgang in het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij.