Maatregelen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa

Minister Kamp stuurt de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel, een overzicht van maatregelen om de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden.