Nieuwe termijn leden Nationaal Contact Punt OESO richtlijnen

Met ingang van 1 april 2011 zijn Frans Evers, Lodewijk de Waal, Herman Mulder en Joske Bunders een nieuwe termijn van vier jaar aangegaan bij het Nationaal Contact Punt voor de OESO richtlijnen (NCP).

Het NCP bevordert de naleving van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daartoe kan het  meldingen behandelen van vermeende schendingen van de richtlijnen door Nederlandse bedrijven.

De OESO richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 42 andere overheden) van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.

De vier NCP bemiddelaars worden door het ministerie van EL&I benoemd met instemming van de ministers van BZ, SZW en I&M.

Meer informatie: www.oesorichtlijnen.nl