Nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetsvoorstel corporate governance

De minister van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetswijzigingsvoorstel naar aanleiding van de conclusies van de monitoring commissie corporate governance (commissie-Frijns).