Regels arbeidsmigratie binnen Europa aangescherpt

Het kabinet scherpt, in nauwe samenwerking met gemeenten, de regels aan om problemen bij de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa aan te pakken en de arbeidsmigratie verder in goede banen te leiden.

De aanscherpingen gaan over betere registratie, tegengaan van uitbuiting, betere huisvesting en terugkeer naar het eigen land als mensen niet werken. De gezamenlijke conclusies en de afspraken zijn verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer die minister Kamp, mede namens de ministers Donner en Leers, vandaag verstuurt.

De belangrijkste maatregelen:

  • Iemand uit Europa die niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, mag niet in Nederland blijven. Hierop wordt strenger getoetst en de regelgeving wordt hier op aangescherpt.
  • Het kabinet neemt maatregelen om de bestaande inschrijvingsplicht beter na te leven; veel arbeidsmigranten schrijven zich nu niet in bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), terwijl zij dat wel moeten.
  • Het kabinet gaat corporaties en gemeenten aansporen om afspraken te maken om in het woningaanbod meer rekening te houden met arbeidsmigranten.
  • Het kabinet gaat samen met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, migrantenorganisaties en landen van herkomst de voorlichting waar nodig verbeteren.

Ook neemt het kabinet maatregelen om bestaande problemen die te maken hebben met arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa steviger aan te pakken.

Met deze maatregelen kunnen niet alle knelpunten onmiddellijk worden opgelost. Sommige maatregelen kunnen direct worden uitgevoerd, voor andere is overleg nodig met betrokkenen en weer andere maatregelen vergen wetswijziging of zelfs wijziging van Europese regelgeving. Rijk en gemeenten hebben afgesproken om gezamenlijk te bewaken dat de maatregelen daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat, onder meer in een halfjaarlijks bestuurlijk overleg.

V.l.n.r. Minister Kamp, wethouder Norder (Den Haag), burgemeester Van der Tak (Westland) en wethouder Karakus ( Rotterdam) bij de perspresentatie van de nieuwe regels voor arbeidsmigratie binnen Europa in het Haagse stadhuis

Naast de presentatie van de nieuwe voorgenomen regels voor Midden- en Oost-Europese immigranten werd door de gemeente Den Haag een loket geopend waar immigranten uit Midden- en Oost-Europa terecht kunnen voor hulp en informatie. U kunt hieronder een verslag bekijken.

Lees hieronder het volledige persbericht en de brief hierover aan de Tweede Kamer.