Aanbiedingsbrief bij het rapport "De Kas van Mas"

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt de Tweede Kamer het rapport “De Kas van Mas” aan. Hierin staan resultaten en bevindingen aan van het onderzoek dat het bureau Research voor Beleid heeft uitgevoerd naar de kosten van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.