Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit Beleidsinformatie jeugdzorg 2011

Aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer bij het ontwerpbesluit Beleidsinformatie jeugdzorg 2011, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een eensluidende brief is door de staatssecretaris gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.