Antwoorden over de doelstellingen rond het gebruik van antibiotica in de (pluim)veehouderij

Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  op vragen van de leden Van Veldhoven en Dijkstra (D66) over afrekenbare en controleerbare doelstellingen ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de (pluim)veehouderij.