Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

Nederland moet op het gebied van luchtvaartveiligheid tot de top van de wereld blijven behoren. Het kabinet neemt daarvoor verschillende maatregelen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Atsma (IenM) ingestemd met de beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015.

Het beleid richt zich op 4 prioriteiten: veiligheidsmanagement, veilige luchthavens, menselijke factoren en luchtverkeersleiding.

Enkele maatregelen uit de agenda zijn:

  • Beschijnen van piloten met laserstralen wordt strafbaar gesteld;
  • Om vogelaanvaringen tegen te gaan, maken de provincies, Schiphol en natuur- en landbouworganisaties afspraken om het aantal vogels op en rond Schiphol te verminderen; 
  • Luchtvaartbedrijven moeten voortaan verplicht voorvallen verzamelen en analyseren in een veiligheidsmanagementsysteem; 
  • De luchtvaartopleidingen moeten continue aansluiten bij de complexiteit van de sector. Ook moet nog intensiever worden gewerkt aan de arbeidsomstandigheden van luchtvaartpersoneel.