Fictief voorbeeld 3: artikel grote uitvoeringsdienst