In 2010 minder asielzoekers en minder gezinsmigratie

In 2010 waren er 15.150 asielaanvragen, 1.000 minder dan in 2009. Zowel in 2009 als in 2010 wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 45% van de asielaanvragen toe.

Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Leers (Immigratie en Asiel).

Daling gezinsmigratie

Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie daalde licht. In 2010 kwamen er 20.920 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming binnen. In 2009 waren dat er nog 21.980.

Daarbinnen bleef het aantal aanvragen voor gezinshereniging praktisch gelijk en daalde het aantal aanvragen voor gezinsvorming met 1%.

Verblijfsvergunningen

Vorig jaar waren er 3.300 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor werk (6% minder dan in 2009), 10.530 voor studie (4% meer) en 5.880 aanvragen van kennismigranten (9% meer).

Van de afgehandelde aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning (voor liefde, werk en studie) werd ongeveer 95% toegewezen. Dat percentage is zo hoog, doordat bij een voorafgaande aanvraag die al vanuit het buitenland gedaan moet worden, een effectief filter is waarbij veel aanvragen al worden tegengehouden.

Weigering aan de grens

In 2010 werd 3.780 mensen de toegang tot Nederland aan de grens geweigerd door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Dat is een stijging met 13%. Dit zal komen door de stijging van het aantal passagiers op Schiphol.

Vertrek vreemdelingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee en de politie hebben in 2010 22.560 vreemdelingen tegengehouden of teruggestuurd. In iets meer dan de helft (52%) van de zaken was er sprake van aantoonbaar vertrek (gedwongen of zelfstandig) uit Nederland. In 2009 was dat nog 47%. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) steunde vorig jaar 3.060 vreemdelingen bij hun vrijwillig vertrek uit Nederland.

  • Totaal vertrek: 22.560
  • Aantoonbaar vertrek: 11.770 (14% meer dan in 2009)
    o gedwongen: 7.990 (10% meer)
    o zelfstandig: 3.780 (22% meer)
  • Zonder toezicht: 10.790