Kamerbrief aanbieding AIVD-Jaarverslag 2010

Aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer over het openbare Jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2010. Het jaarverslag vormt de publieke verantwoording over de activiteiten en aandachtsgebieden van de AIVD in 2010, die gebaseerd zijn op het jaarplan 2010 .