Kamerbrief groenboek toekomst Europese financiering onderzoek en innovatie

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sturen de Tweede Kamer de Nederlandse reactie op het groenboek van de Europese Commissie over de toekomst van Europese programma's voor de financiering van onderzoek en innovatie.