Aanbiedingsbrief bij afschrift over asiel- en vreemdelingenavdocatuur

De minister voor Immigratie en Asiel stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn antwoord aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over de rol van de asiel- en vreemdelingenadvocatuur in het asielproces.