Kamerbrief over overleg met sociale partners over de regels van het Ontslagbesluit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan bereid te zijn om met sociale partners de toepassing te bespreken van de regels van het Ontslagbesluit zoals die in het algemeen overleg met de vaste kamercommissie van SZW op 13 april aan de orde zijn geweest.