Kamerbrief over de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met meervoudige problemen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het overleg met UWV, VNG en Divosa over de verbetering in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met meervoudige problemen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet alleen werkloos zijn, maar tevens schulden, geen huisvesting of gezondheidsproblemen hebben.