Antwoorden op vragen over het kunnen beantwoorden door ambtenaren van vragen van leden van de Kamer

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2011 heeft de Kamer aandacht gevraagd voor het kunnen beantwoorden door ambtenaren van vragen van leden van de Kamer om feitelijke informatie en toelichting. Deze brief geeft een antwoord.