Nationaal hervormingsprogramma voor meer Research and Development

Het innovatiebeleid van het kabinet moet er toe leiden dat in 2020 2,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP) aan onderzoek en ontwikkeling wordt uitgegeven. In 2009 was dat slechts 1,8 procent. 

Dat staat in het Nationaal Hervormingsprogramma. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mee ingestemd het hervormingsprogramma aan de Tweede Kamer te zenden.

Het kabinet wil vooral de investeringen van bedrijven in research and development (R&D) stimuleren. Daarom is er 1,5 miljard euro gereserveerd voor innovatie in negen topgebieden van de economie, worden de aftrekmogelijkheden voor innovatieve ondernemers verruimd, komt er meer durfkapitaal beschikbaar en worden onnodige regels afgeschaft.

De R&D-doelstelling is ambitieus. De Nederlandse economie kent namelijk relatief veel dienstverlenende bedrijven die vaak minder in R&D investeren. Voor Nederland is de uitdaging om de ruimschoots aanwezige kennis en kunde vaker toe te passen in nieuwe producten en diensten. Vooral het midden- en kleinbedrijf kan hier nog grote stappen zetten. Het bedrijfslevenbeleid van het kabinet wil hierin verandering brengen.

Het Nationaal Hervormingsprogramma geeft weer hoe Nederland invulling geeft aan de doelen van Europese Unie voor een sterkere economie in 2020. Het kabinet wil onder meer de arbeidsparticipatie van mensen tussen de 20 en 64 verhogen tot 80 procent. Ook moet door verschillende maatregelen het aantal schoolverlaters tot 8 procent worden teruggebracht.