Omdat de wereld groter is dan Den Haag

Toespraak van de minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, over Europa, het Europese Parlement en het 'Model European Parliament' in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland

Dank voor jullie hartelijke ontvangst hier in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland! Hier vergadert Provinciale Staten van Zuid-Holland, ons provinciaal parlement. Dat kiezen we één keer in de vier jaar. En de laatste keer dat we dat deden was vorige maand, op 2 maart.

Als ik zeg ‘we’ dan bedoel ik eigenlijk iedereen die 18 jaar is of ouder. Dat is de leeftijd waarop je in Nederland naar de stembus mag. Dat betekent dat ook jullie bij de volgende provinciale verkiezingen mogen stemmen. Mag ik jullie nu alvast oproepen om dan naar de stembus te gaan?! En van jullie democratisch recht gebruik te maken?!

Want de mensen die jullie dan kiezen nemen besluiten over hoe het beter kan in onze provincie. Zaken als het verbreden van wegen om files te bestrijden. Over hoe je landbouw en natuur kunt combineren. Over speelplekken voor kinderen. Nieuwe woningen. Onderwijs, banen, regels voor gemeenten. Kortom: over belangrijke onderwerpen die alle inwoners van onze provincie aangaan.

Jongens en meisjes,

Deze twee dagen staat ons Europees Parlement centraal. Een besluitvormingsorgaan van 736 leden. Ruim 13 keer zo groot als Provinciale Staten van Zuid-Holland. En bijna vijf keer zo groot als de Tweede Kamer.

Enkelen van jullie zijn vorig jaar op excursie naar Brussel geweest. Jullie hebben de zaal gezien waar het Europees Parlement vergadert. De geur van Brusselse wafels gesnoven. Ervaren dat Brussel om de hoek ligt. En geleerd dat wat in Brussel wordt besloten al meer dan 50 jaar van groot belang is voor ons leven hier in Nederland.

Jongens en meisjes,

We hebben Europa nodig. Voor onze welvaart. Voor onze vrede en veiligheid. Voor onze samenwerking met andere Europese landen. Voor milieu, immigratie en concurrentiekracht. Eenderde tot de helft van onze wet- en regelgeving vindt zijn oorsprong in Brussel. En op het terrein van de landbouw gaat het zelfs om 85 procent.

En juist omdat we Europa nodig hebben, besloot ik mij in 1989 verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement. Ik was tijdens mijn studie en daarna politiek actief geworden voor het CDA. En mijn partij zette mij dat jaar op de kieslijst voor het Europees Parlement.

Vervolgens haalde het CDA op 15 juni 1989 een klinkende verkiezingsoverwinning. En zo gebeurde het dat ik eind juni 1989 verhuisde naar Brussel. Waar ik vijf jaar lang hard en met veel plezier heb gewerkt. En waar ik aan den lijve heb ervaren hoe belangrijk Europa voor ons is. En hoeveel we met Europa kunnen bereiken voor de Europese burger.

Ik ga dat nu concreet maken. En dat is echt nodig. Want Brussel is voor nog te vaak en voor te veel mensen de ver-van-mijn-bed-show. Nog te vaak hoor ik geluiden als: Europa boeit me niet, Europa is saai, ingewikkeld; Europa, het zal wel…

Laten we het eens van een andere kant bekijken: waar zouden we zijn zonder de Europese Unie? Dan zien we al snel dat Nederland alles te winnen heeft bij Europese samenwerking. Ga maar na, wat is voor ons land nu van belang in de wereld? Ik zou zeggen: dat we hier werk hebben, ook in de toekomst. Dat we veilig zijn. En dat we gezond kunnen leven.

Om met het eerste te beginnen: werk. Voor dat werk is het nodig dat we vrij kunnen handelen met het buitenland, dat we kunnen investeren in het buitenland, dat het buitenland in Nederland kan investeren. Met ondernemen over de grens verdienen we ons brood. Dat levert ons gewoon banen op en geld. Dankzij de Europese interne markt verdienen we per Nederlander nu 2000 euro extra. Maar liefst zeventig procent van wat Nederland exporteert gaat naar landen binnen de Europese Unie.

Daarnaast natuurlijk: stabiliteit. Dat we geen oorlog maar vrede hebben. Dat we een democratie hebben en leven in vrijheid. Mijn opa zat in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Daarna werd hij wethouder. En in die functie zocht hij toch weer de samenwerking met Duitsland. Omdat hij besefte dat we de stabiliteit in Nederland alleen konden handhaven als ook Europa stabiel was.

Dat geldt nog steeds: we kunnen hier in Nederland niet de achter de dijken schuilen. We moeten rekening houden met wat er verder in de wereld gebeurt. De landen in de wereld zijn zo met elkaar verbonden, dat wat elders gebeurt ook ons raakt.

Ga maar na: de opwarming van onze aarde. Denken jullie dat de temperatuur bij ons niet omhoog gaat? Of dat de zeespiegel voor het strand bij Scheveningen niet omhoog komt? En kijk naar wat er gebeurde toen banken en regeringen internationaal in de financiële problemen kwamen. En toen daarna de financiële crisis toesloeg, ook in Europa.

Kijk ook naar de gevolgen van de aardbeving, de tsunami en de crisis rond de kerncentrales in Japan. Kijk naar de onrust in Libië en andere landen in het Midden-Oosten. Allemaal gebeurtenissen met gevolgen voor de hele wereld. Problemen die niet stoppen aan de landsgrenzen. Waar de landen van de wereld samen de schouders onder moeten zetten. Waar we internationaal voor moeten samenwerken.

Voor die samenwerking zijn goede relaties nodig met onze Europese buren en vrienden. Laten we onze waarden en normen daarom met hen delen. En laten we ons inzetten voor een open handels- en investeringsklimaat. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook jullie generatie een welvarende en stabiele toekomst tegemoet gaat!

Jongens en meisjes, ik rond af. Europa is héél belangrijk. En daarom is ook dit Model European Parliament heel belangrijk. Jullie kunnen niet jong genoeg leren hoe Europa functioneert en wat de Europese landen van Europa samen kunnen bereiken. Daarom wens ik jullie nog een heel plezierige en leerzame tweede dag van dit Model European Parliament toe!

Ik beantwoord nu graag jullie vragen.