Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs 2008-2009

In deze publicatie vindt u informatie over het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in het schooljaar 2008/2009 heeft gedaan naar de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (vo).

Deze publicatie is bestemd voor professionals in het onderwijs en overige geïnteresseerden en bevat de volgende onderwerpen:

  • de uitvoering van het onderzoek;
  • de resultaten van het onderzoek;
  • conclusies;
  • beoordelingskader 2008/2009.

Datum van uitgave: maart 2010 / Inspectie van het Onderwijs (IvhO)