Opslag op energierekening voor duurzame energie

Er komt een opslag op de energierekening voor het stimuleren van duurzame energie. Hiermee wordt de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE+ bekostigd.

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). 

SDE+ regeling

De opslag en de SDE+ regeling gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie.

In 2013 is het budget voor SDE+ € 100 miljoen, in 2014 € 200 miljoen en in 2015 €300 miljoen . Op lange termijn (2028) bedraagt het budget structureel € 1,4 miljard.

Hogere energierekening

Voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening op die oploopt van ongeveer € 8 per jaar in 2013 naar zo’n € 25 per jaar in 2015. De opslag kan in 2028 oplopen tot ongeveer € 120 per jaar.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt de precieze hoogte van de heffing vast. De opslag drukt in principe in gelijke mate op het gebruik van elektriciteit en aardgas. Verder moeten huishoudens en bedrijven ieder de helft bijdragen.

Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar de Raad van State.