Overname TZG door TSN

Het eerste deel van deze brief geeft informatie over de genoemde onderwerpen. Het tweede deel van deze brief geeft aan welke verbeteringen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, mede op basis van het regeer- /gedoogakkoord, op het terrein van governance, kwaliteit en schaalgrootte wil aanbrengen.