Rapportage Vreemdelingenketen juli-december 2010

Vorig jaar waren er 15.150 asielaanvragen, duizend minder dan in 2009. Zowel in 2009 als in 2010 wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst 45 procent van de asielaanvragen toe. Dat blijkt uit cijfers uit de Rapportage Vreemdelingenketen.