Brief aan NovA over Beleidsvisie Stroomlijning Toelatingsprocedures

De minister voor Immigratie en Asiel stuurt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)  mij een antwoord aan de algemeen deken van de NOvA over de rol van de asiel- en vreemdelingenadvocatuur in het asielproces.