Toezichtkader beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2010

In deze brochure leest u over het toezicht op kwaliteit en examens van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Naast het toezicht, stelt de Inspectie van het Onderwijs ook verbetering voor waar dat nodig is.

De brochure is bestemd voor scholen, professionals in het onderwijsveld en andere belangstellenden. Ze bevat de volgende onderwerpen:

  • algemene uitgangspunten;
  • de werkwijze van het toezicht;
  • toezicht op onderwijs en examens in 1 aanpak;
  • bijlagen: waarderingskader bve 2009, onderwijskwaliteit en examenkwaliteit.

Datum van uitgave: april 2010 / Inspectie van het Onderwijs (IvhO) / 9789085032007