Uitstelbericht over lang verblijvende verwesterde Afghaanse meisjes

De minister voor Immigratie en Asiel meldt de Tweede Kamer dat de beantwoording van de vragen over hier lang verblijvende verwesterde Afghaanse meisjes niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord kunnen worden.