Vorig jaar minder asielzoekers en minder gezinsmigratie

Vorig jaar waren er 15.150 asielaanvragen, 1.000 minder dan in 2009. Zowel in 2009 als in 2010 wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst 45 procent van de asielaanvragen toe.

Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Leers voor Immigratie en Asiel.

Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie daalde vorig jaar licht. Vorig jaar kwamen er 20.920 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming binnen. In 2009 waren dat er nog 21.980. Daarbinnen bleef het aantal aanvragen voor gezinshereniging praktisch gelijk en daalde het aantal aanvragen voor gezinsvorming met 11 procent.

Vorig jaar waren er 3.300 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor werk (6 procent minder dan in 2009), 10.530 voor studie (4 procent meer) en 5.880 aanvragen van kennismigranten (9 procent meer). Van de afgehandelde aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning (voor liefde, werk en studie) werd ongeveer 95 procent toegewezen. Dat percentage is zo hoog, doordat bij een voorafgaande aanvraag die al vanuit het buitenland gedaan moet worden, er een effectief filter is waarbij veel aanvragen al worden tegengehouden.

In 2010 werd 3.780 mensen de toegang tot Nederland aan de grens geweigerd door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Dat is een stijging met 13 procent. Dit zal komen door de stijging van het aantal passagiers op Schiphol.

De Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee en de politie hebben vorig jaar 22.560 vreemdelingen tegengehouden of teruggestuurd. In iets meer dan de helft (52 procent) van de zaken was er sprake van aantoonbaar vertrek (gedwongen of zelfstandig) uit Nederland, in 2009 was dat nog 47 procent.

  • Totaal vertrek: 22.560
  • Aantoonbaar vertrek: 11.770 (14 procent meer dan in 2009)
    • gedwongen: 7.990 (10 procent meer)
    • zelfstandig: 3.780 (22 procent meer)
  • Zonder toezicht: 10.790

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) steunde vorig jaar 3.060 vreemdelingen bij hun vrijwillig vertrek uit Nederland.