Wijziging AWBZ-regeling per 1 januari 2011

Kamerbrief over de AWBZ-maatregel waarbij het persoonsgebonden budget (pgb) niet gebruikt mag worden voor betalingen van werkzaamheden werkzaamheden, die zijn verricht door een andere budgethouder.