Wijziging besluit huurprijzen woonruimte

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel).