Zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij mbo-instellingen

In deze publicatie vindt u informatie over de resultaten van een verkennend onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) naar de relatie tussen het opleidingen- en informatieaanbod aan deelnemers en de arbeidsmarkt.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • probleemstelling en onderzoeksopzet;
  • aanbod opleidingen en arbeidsmarktperspectief;
  • voorlichting, intake en loopbaanbegeleiding;
  • arbeidsmarktinformatie;
  • conclusies en beschouwing.
Datum van uitgave: januari 2010 / Inspectie van het Onderwijs (IvhO)