Economische missie naar Polen staat in teken van agro en afval

Woensdag 20 en donderdag 21 april bezoekt staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Polen. Hij leidt in de hoofdstad Warschau een delegatie van 20 bedrijven op een economische missie die zich richt op de sectoren agrofood en de afvalverwerkende industrie. Bleker zal tijdens zijn bezoek met verschillende vertegenwoordigers van de Poolse regering de economische betrekkingen tussen beide landen bespreken.

Het officiële bezoek van staatssecretaris Henk Bleker, die in het buitenland minister van buitenlandse handel is, begint woensdagavond met een rondetafeldiscussie tussen CEO’s van Nederlandse bedrijven in Polen. Vervolgens houdt Bleker een toespraak bij het informele buffet-diner, waarvoor zowel Nederlandse als Poolse ondernemers zijn uitgenodigd.

Henk Bleker heeft een warm gevoel bij Polen: ”De banden gaan meer dan duizend jaar terug, met de contacten tussen de Hanzesteden Zwolle, Deventer en Gdansk. En de schrijver van het Poolse volkslied studeerde aan een Hollandse universiteit. Ook is in alle Amsterdams pakhuizen Pools graan opgeslagen geweest.”

Programma Henk Bleker

De huidige economische betrekkingen worden op donderdag besproken in vijf één-op-één- gesprekken met Poolse bewindslieden. Van het ministerie van Economie spreekt Bleker met vice-premier en minister van Economie Waldemar Pawlak en zijn beide staatssecretarissen Marcin Korolec en Mieczysław Kasprzak. Daarnaast zijn er gesprekken met de onderstaatssecretaris van Milieu Bernard Blaszczyk en de minister van Landbouw Marek Sawicki, die tevens een lunch aanbiedt.

In de ochtend opent Bleker een seminar dat gewijd is aan de modernisering van de afvalverwerking in Polen. In het land wordt nog vrijwel al het huisvuil gestort en de Poolse regering wil met Nederland afspraken maken over samenwerking bij de modernisering van de afvalverwerking.

Op donderdagavond sluit Bleker de missie af met een terugblik van de ondernemers op de afgelopen dagen.

Programma ondernemers

Voor de 7 deelnemende agrofoodbedrijven begint de economische missie al op maandag 18 april in Poznan, een kleine 300 kilometer ten westen van Warschau. Daar is ’s avonds een diner met Nederlandse boeren.

In Polen zijn naar schatting zo’n 120 Poolse boerenbedrijven met een Nederlandse eigenaar. De Nederlandse boerenbedrijven liggen vooral in het westen en zijn actief in elke agrarische sector, veeteelt, akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt.

Op dinsdag 19 april zijn er matchmakingsessies met Poolse bedrijven in de agro-verwerkende industrie. Daarbij maken de Nederlandse bedrijven kennis met potentiële Poolse zakenpartners, of verdiepen reeds bestaande contacten. Op dinsdagavond keren de agrofoodondernemers terug naar Warschau, waar ze zich voegen met de ondernemers uit de afvalverwerkende sector die op die dag zijn gearriveerd.

Op woensdag 20 april zijn er weer matchmakingsessies en op donderdag 21 april gaan de onderners op bedrijfsbezoek. De agrofoodondernemers bezoeken als eerste Fresh World International, een wereldwijd opererend handelsbedrijf in groente en fruit dat onder leiding staat van een Nederlander. Daarna volgt een bezoek aan Vitro-Warschau, een orchideeënkweker, ook geleid door een Nederlander en tot slot bezoekt het gezelschap een grootschalig modern Pools tomatenteeltbedrijf.

Voor de bedrijven in de afvalverwerking staan er op donderdag naast het seminar dat door staatssecretaris Bleker wordt geopend, bezoeken gepland aan de Poolse bedrijven ZUSOK (afvalverbranding), Bys (afvalscheiding) en MZO (compostering). Doel is een goed beeld van elkaars mogelijkheden en wensen te krijgen. De missie eindigt op donderdagavond met een terugblik onder leiding van staatssecretaris Bleker.

Poolse economie

Er zijn tussen de 1600 en 2000 Nederlandse bedrijven in Polen actief. Van eenmanszaken en MKB-ers, tot multinationals zoals Shell, Philips, Unilever en AkzoNobel. Nederland is voor Polen de 6e belangrijkste handelspartner, zowel op het gebied van import als export. In 2010 importeerde Polen voor 7,4 miljard euro uit Nederland. Polen exporteerde in datzelfde jaar voor 4,6 miljard naar Nederland. Dat was een stijging van 28% ten opzichte van het jaar ervoor en is daarmee de hoogst gehaalde uitvoerwaarde tot nu toe. Meer economische cijfers staan in het bijgevoegde factsheet.

Polen heeft een stabiele economische groei van 4% voor dit jaar en de daaropvolgende jaren.

Het land heeft minder last gehad van de mondiale financieel-economische crisis in 2008-2009 dan de overige Europese landen, met name door de minder ontwikkelde bankensector, waardoor de staat geen banken hoefde te steunen. Nederland kende in 2009 een krimp van bijna 4%, in Polen was nog sprake van een economische groei van 1,7%.`

De verwerkende industrie is met dubbele groeicijfers de belangrijkste motor achter de economische groei. Banken verstrekken alweer vaker leningen aan het MKB en er is sprake van een groeiende binnen- en buitenlandse vraag. Vooral de economische prestaties van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Polen, hebben een positieve uitwerking.

Pools voorzitterschap

Afgelopen maanden zijn er verschillende bezoeken over en weer geweest van Nederlandse en Poolse bewindslieden. De wederzijdse bezoeken worden komende tijd geïntensiveerd in verband met het Poolse EU-voorzitterschap vanaf 1 juli.