Nederland wil steun Wereldbank voor voedselimporterende landen

,,De Wereldbank moet ontwikkelingslanden die voedsel importeren steunen zodat zij kwetsbare groepen in de samenleving beter kunnen opvangen.’’ Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen dit weekend gezegd tijdens de vergadering van het Development Committee van de Wereldbank in Washington.

De Development Committee boog zich over de schommeling van de voedselprijzen. Volgens de Wereldbank zijn de voedselprijzen sinds vorig jaar met gemiddeld 36 procent gestegen. Miljoenen meer mensen zijn daardoor onder de armoedegrens beland. Nederland vindt dat de Wereldbank ook haar expertise in risicomanagement moet delen zodat overheden en bedrijven beter met de gevolgen van prijsschommelingen kunnen omgaan.   Ook de rol van de internationale gemeenschap in fragiele staten stond op de agenda. ,,De Wereldbank heeft een cruciale rol in deze gebieden’’, stelt staatssecretaris Knapen. Hij benadrukte het belang van een transparante werkwijze en stelde dat de Wereldbank afgerekend moet kunnen worden op het bereiken van blijvende resultaten.  ,,Actieve samenwerking met parlementen, de private sector en het maatschappelijk middenveld is de beste manier om samen te werken en aan ontwikkeling bij te dragen.’’
  Fragiele staten waren ook onderwerp van gesprek tijdens een kennismaking van Knapen met president Donald Kaberuka van de Afrikaanse ontwikkelingsbank. Zij spraken af meer te gaan samenwerking in fragiele staten en op het terrein van de ontwikkeling van de private sector op het continent. Voor Nederland is de Afrikaanse ontwikkelingsbank een belangrijke speler in Afrika.