Aanbieden kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant-pleegouders

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer het kwaliteitskader voor de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders.