Aanbiedingsbrief Uitvoeringsinstructie UWV

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt de Tweede Kamer het concept van de uitvoeringsinstructie UWV bij het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning in specifieke situaties.