Brief minister-president Rutte over modern koningschap

Minister-president Rutte heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de motie van de leden Heijnen en Van Raak (32500 I, nr. 4) over modern koningschap.