'Griekenland moet meer doen voor EU-geld'

Als Griekenland extra geld wil van de eurolanden, dan moet het meer goodwill kweken. Dat zei staatssecretaris Knapen vandaag tijdens een ontmoeting met Oli Rehn, Europees Commisaris voor Economische en Monetaire zaken.

Zo moet Griekenland het begrotingsgat dichten, privatiseringen doorvoeren, effectiever belastingen innen en zekerheid geven over Griekse onderpanden voor leningen. Knapen merkte ook op dat de stap naar de rechter van honderden Griekse oud-parlementariers om een nabetaling te vorderen voor hun pensioenen niet bijdraagt aan de vereiste goodwill.

Tijdens het gesprek met Commissaris Rehn werd ook gesproken over voorstellen voor goed economisch bestuur in Europa. Na overeenstemming tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten over een zestal voorstellen is het belangrijk met het Europees Parlement nog voor de zomer tot een akkoord te komen.

De voorstellen van Commissaris Rehn beogen economische beleidscoordinatie in de Europese Unie van het Stabiliteits- en Groeipact te versterken. Zo worden minimumeisen gesteld waaraan het begrotingsraamwerk van de lidstaten moet voldoen. Ook moet het makkelijker zijn om sancties te nemen tegen landen die niet voldoen aan regels van het Stabiliteits- en Groeipact.

Eerder op de dag besprak staatssecretaris Knapen de voorstellen ook met Corine Wortmann-Kool, namens het CDA lid van het Europees Parlement.