Aanbiedingsbrief eindrapportage Actieplan jeugdwerkloosheid

Uit de evaluatie blijkt dat het Actieplan jeugdwerkloosheid zowel op landelijk als op regionaal niveau tot waardevolle samenwerkingsverbanden heeft geleid. Hiermee is voor de toekomst een belangrijke basis gelegd om op voort te bouwen.