Actieplan Jeugdwerkloosheid: 170.000 jongeren vinden baan, stage of leerwerkplek

Sinds de start van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van kabinet en gemeenten in september 2009 hebben 170.000 jongeren in ons land een plek gevonden op de arbeidsmarkt. Ruim driekwart van de  jongeren is in een reguliere baan aan de slag gegaan. De overigen zijn geplaatst voor een stage- of op een leerwerkplek. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte deze resultaten vandaag bekend.