Beantwoording Kamervragen aandelenpakket in NRC Handelsblad van SP-financier Sauer

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Bosma (PVV) over SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van NRC Handelsblad blijkt te hebben.