Brief van minister Kamp over het kabinetsstandpunt PBO

Met de nota “Het PBO-stelsel: naar een nieuwe kern” geeft minister Kamp, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, uitvoering aan een motie van de Tweede Kamer waarin onder meer is gevraagd de onmisbaarheid van taken van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO's, product- en bedrijfschappen) te onderzoeken..