Energieneutraal wonen op voormalig vliegveld Valkenburg

Gemeente Katwijk, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de koploperbedrijven van Gebieden Energieneutraal (GEN) hebben vrijdag 30 september een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een businesscase voor energieneutrale nieuwbouw op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Impressie energieneutraal bouwen op voormalig vliegveld Valkenburg

De samenwerking staat in het teken van het programma Gebieden Energieneutraal, dat is ingesteld om kennis te ontwikkelen voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt dit programma met € 5 miljoen in het kader van de Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving. Koploperbedrijven leggen daar € 4 miljoen bij.

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie: 'In het programma Gebieden Energieneutraal nemen bedrijven met steun van het ministerie van BZK hun verantwoordelijkheid om te komen tot energieneutraal bouwen op grote schaal.'

Het programma moet 3 complete businesscases opleveren; voor een nieuwbouwproject, voor een project stedelijke herstructurering en één voor renovatie. Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie, heeft de ondertekening bijgewoond. 'In het programma Gebieden Energieneutraal nemen bedrijven met steun van het ministerie van BZK hun verantwoordelijkheid om te komen tot energieneutraal bouwen op grote schaal. Het kabinet vindt de betrokkenheid van de markt belangrijk. Deze ontwikkeling op het voormalige vliegveld Valkenburg is daar een goed voorbeeld van', aldus Mark Frequin.